Výzkum zlomů a paleoseismologie v České republice

V seismicky aktivních oblastech se zemětřesení opakují v nepravidelných cyklech. Chceme-li správně odhadnout seismické ohrožení dané oblasti, potřebujeme znát periody těchto seismických cyklů, především pro silnější zemětřesení. Ve slabě aktivních oblastech, jako je ČR, mohou periody opakování silných zemětřesení dosahovat délky i mnoha tisíců či desetitisíců let. Taková zemětřesení nemohou být dostatečně dobře popsána v historických záznamech a tím méně v záznamech instrumentálních. Proto provádíme paleoseismologický výzkum – studujeme zlomy a hledáme důkazy o jejich aktivním pohybu a stopy silných prehistorických zemětřesení v geologickém záznamu.
Výsledky často ukazují, že dlouhodobě seismicky aktivní mohou být i oblasti, které dnes nevykazují žádné zřetelné známky probíhajících geodynamických procesů.

Projekty: Sigma 2; smluvní výzkumné projekty pro ČEZ; GAČR GAP210/12/0573
Výzkum provádí: Petr Špaček
Spolupráce: ÚSMH AVČR Praha, I. Prachař, ÚGN AVČR Brno

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info