Ústav fyziky Země

Kdo jsme?

Jsme geovědní oddělění Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zaměřené především na základní a aplikovaný výzkum seismické aktivity v lokálním, regionálním i globálním měřítku a aktivní tektoniku v České republice. Podílíme se také na výuce studentů oboru geologie.

Kontakty Zaměstnanci Historie ústavu

✓ Zkoumáme seismickou aktivitu v ČR i ve světě

Naše práce zahrnuje lokalizaci zemětřesení a tvorbu seismických katalogů, detailní seismotektonické analýzy a terénní geologický výzkum včetně paleoseismologických studií. Vytváříme důležité vstupy pro posouzení seismického ohrožení. Mezi odběratele výsledků našeho výzkumu patří ČEZ nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

✓ Provozujeme a rozšiřujeme sítě seismologických stanic

Náš tým seismologů, geologů, inženýrů a techniků využívá dlouhodobých zkušeností s budováním seismologických stanic a detailním monitorováním slabé seismické aktivity na území ČR a ve střední Evropě. Od 90. let jsme uvedli do provozu 4 lokální seismologické sítě pro monitorování regionů se zvýšenou přirozenou geodynamickou aktivitou (síť KRASNET– 1991-2008; síť MONET– rozvoj od r. 1994) a lokalit jaderných elektráren (síť Temelín – od r. 1991 a síť Dukovany – od r. 2015). Kromě toho provozujeme 4 širokopásmové stanice, které jsou součástí rozsáhlých mezinárodních monitorovacích systémů, včetně globálního monitorovacího systému CTBTO, zajišťujícího verifikaci dodržování zákazu jaderných zkoušek. V současnosti naše infrastruktura zahrnuje celkem 20 stanic na území ČR a datové centrum v Brně.

✓ Spolupracujeme s odbornými partnery

Jsme součástí propojené sítě pracovišť provádějících seismickou službu. Sdílíme záznamy seismických stanic i výsledky jejich analýzy a společně tvoříme základní zdroje informací o zemětřeseních v regionu i ve světě.
Mezi naše nejbližší odborné partnery patří GFÚ Praha, ZAMG Vídeň a SAV a UK Bratislava.

✓ Přispíváme do datových seismologických center

Jsme přispěvovateli do mezinárodních datových seismologických center jako jsou EMSC, ISC, ORFEUS, GEOFON nebo IRIS.

Více o monitorování zemětřesení v ÚFZ

Více o zemětřeseních v ČR a okolí

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info