Aplikace dipólového elektromagnetického profilování při mapování zlomů a ověřování mělké geologické stavby

(Applications of Electromagnetic Profiling to Fault Mapping and Shallow Geological Survey)

 

 • Zajímavé téma na rozhraní geologie, geofyziky a dálkového průzkumu Země
 • Získání praktických dovedností uplatnitelných v budoucím zaměstnání
 • Vyvážená práce v přírodě a na počítači
 • Vazba na probíhající výzkumy s možností přivýdělku
 • Plná péče školitele – neomezené konzultace
 • Možnost úpravy zadání podle potřeb
 • V případě zadání jako bakalářské práce možnost pokračovat navazující diplomovou prací

Téma nabízí mnoho možných pojetí a podle potřeby v něm můžeme definovat zadání, které nám oběma bude vyhovat nejlépe. V každém případě se seznámíte se základy dipólového elektromagnetického měření a naučíte se používat přístroj CMD-Explorer (případně CMD-Miniexplorer) s přesným GNSS přijímačem. Na vybraných lokalitách provedete měření vodivosti v síti profilů. V programu ArcMap provedete plošnou interpolaci měření a komplexní interpretaci na podkladu dostupných geologických dat, geofyzikálních měření, leteckých snímků a modelu reliéfu.

 Školitel: Petr Špaček, Ústav fyziky Země

 • Požadavky: Poctivý přístup a pracovitost. Ochota udělat maximum pro kvalitní bakalářku nebo diplomku a pro své vzdělání. Základní fyzická zdatnost (mnoho terénních měření s přístrojem cca 9kg). Absolvování vstupního pohovoru. (Preferuji nadšence pro přírodní vědy před pouhými zájemci o titul :) Výhodou může být dobrý prospěch v předmětech geofyzika, sedimentologie, kvartérní geologie, strukturní geologie. Výhodou je i možnost použít soukromý automobil.
 • Nápady (preferované) na zadání:
  1) Mapování zlomů a geologické stavby v jejich blízkosti (Zde je třeba počítat s častějším pobytem v terénu – měření bude hodně. V případě bakalářky může dále pokračovat zajímavou prací na profilech odkrytých v kopaných rýhách.)
  2) Studium vzniku indikací mělké geologické stavby v leteckých snímcích a jejich ověřování pomocí DEMP (Předpokládané konzultace s firmou Topgis a s agronomy zemědělských firem. Nutná komunikativnost.)

Pro terénní práce musíme využít vhodného vegetačního období. Přihlaste se včas, abyste stihli provést měření a měli dost času na jejich zpracování!

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info