Zemětřesení v ČR a okolí

Desítky zemětřesení každý den

Přestože současná seismická aktivita severně od Alp je nízká, citlivé seismometry registrují z území České republiky a okolních regionů i desítky slabých zemětřesení každý den. V některých oblastech pociťují místní obyvatelé slabší otřesy i několikrát za život. Historické a prehistorické záznamy ukazují, že i v naší části Evropy se občas vyskytují poměrně silná zemětřesení, která mohou být ničivá.

Ukázka čtyřiadvacetihodinového záznamu seismické stanice Mutkov v Nízkém Jeseníku. Barvami jsou rozlišeny různé typy seismických jevů - lokální, regionální a vzdálená přirozená zemětřesení, otřesy vyvolané důlní činností a odpaly v kamenolomech. Každodenní prací seismologů je, mimo jiné, vyhodnocení takovýchto záznamů, které představují základní zdroj informací o probíhající deformaci zemské kůry.


Epicentra významnějších seismických jevů ve střední Evropě registrovaná v průběhu pěti let monitorování (2013-2017). Červeně - přirozená zemětřesení s lokálním magnitudem ML>0. Slabá zemětřesení se v různé míře vyskytují téměř v celém regionu. V blízkosti ČR vznikají nejsilnější zemětřesení v rakouských Alpách a slovenských Karpatech. Modře - otřesy vyvolané důlní činností v polském Lubinu a v uhelných dolech v hornoslezské pánvi. Tyto doly jsou nejstabilnějšími zdroji seismických jevů severně od Alp.


Kde jsou v ČR a okolí nejsilnější zemětřesení?

Česká republika

V České republice je současná seismická aktivita obecně nízká. Častější a silnější zemětřesení se vyskytují zejména v západních Čechách, v severovýchodní části ČR a v jižních Čechách. Z prvních dvou oblastí známe výskyty mírně ničivých historických zemětřesení, jejichž makroseismické účinky byly často pozorovány i ve velkých vzdálenostech od ohniska.

Nejsilnější zemětřesení u nás mají epicentra poblíž Nového Kostela na Chebsku (např. v letech 1908 a 1985, epicentrální intenzita až I0=7-8°, lokální magnitudo ML≈4.6-4.7), mezi Trutnovem a Hronovem (např. 1901, I0=7°, ML≈4.7) a v okolí Českého Těšína (1786, I0≈7-8°, ML≈4.9)

Slabší zemětřesení ale byla pocítěna na mnoha dalších místech, v poslední době např. zemětřesení s epicentrem u Hlučína. Paleoseismologické výzkumy, prováděné v těchto oblastech během posledních let, poukazují na výrazně vyšší aktivitu, než pozorujeme dnes, a naznačují i pravděpodobný výskyt silných prehistorických zemětřesení.


Řádově vyšší seismická aktivita probíhá jižně a východně od ČR v oblasti východních Alp a západních Karpat, kde dochází k rychlejší deformaci zemské kůry v důsledku vzájemných pohybů litosferických mikrodesek.

Umělecké vyobrazení místních účinků zemětřesení u Komárna  v r. 1763 (malba K. Friedla).

Rakousko

V Rakousku je jednou z nejaktivnějších oblastí úzký pás mezi obcemi Ebreichsdorf a Mürzzuschlag jižně a jihovýchodně od Vídně (tzv. zóna Mur-Mürz-Leitha). Nejsilnější otřesy popsané v historických záznamech z Dolního Rakouska byly spojené se zemětřesením z r. 1590 s epicentrem mezi obcemi Neulengbach a Ried am Riederberg (východně od Vídně) s intenzitou I0=9° a odhadovaným lokálním magnitudem ML≈5.7-5.8. Silná zemětřesení z této oblasti bývají poměrně často pocítěná i na našem území, v poslední době např. v r. 2016 na jižní Moravě a v jihovýchodních Čechách (epicentrum u obce Alland, ML=4.2).

Slovensko

Na Slovensku došlo k podobně silným zemětřesením u Dobré Vody v roce 1906 (ML≈5.7) a u Komárna v r. 1763 (ML≈5.8). Zemětřesení s epicentrem u Žiliny v r. 1858 (ML≈5.0) bylo pocítěno daleko na území Moravy a Slezska a východních Čech.

Aktuálně pozorovaná zemětřesení

Podívejte se, jaká zemětřesení naše stanice na území Česka zaznamenaly v nedávné době.

Aktuální zemětřesení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info