Monitorování jaderných testů v rámci CTBTO

Česká republika je jednou z mnoha zemí, které podepsaly a ratifikovaly Smlouvu CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek). Smlouva CTBT řeší i způsob kontroly jejího dodržování. Jedním z nejdůležitějších prostředků této kontroly je seismické monitorování celosvětovou sítí 170 stanic, jmenovitě uvedených v příloze Smlouvy CTBTO. ÚFZ provozuje jednu z těchto stanic (stanici VRAC v blízkosti Vranova u Brna) a Národní datové centrum, jehož úkolem je poskytování technické podpory národním autoritám ČR a Organizaci CTBTO. NDC v Brně zejména zajišťuje bezporuchový provoz a poskytování záznamů stanice VRAC, sleduje výsledky globálního seismického monitorování a v případě detekce jaderné exploze (či jiného mimořádného seismického jevu) v co nejkratší době informuje národní autority České republiky.

Projekty: Zakázka SÚJB
Výzkum provádí: Josef Havíř, Petr Firbas
Spolupráce: CTBTO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info