ZPRACOVÁNÍ SEISMICKÝCH DAT

Předmět G7621
Vyučující: Josef Havíř (ÚFZ)

Praktické aspekty zpracování a interpretace seismogramu v rámci oboru seismologie. Předmět navazuje na kurz "Seismologie a seismotektonika" a je určen studentům s vážným zájmem o podrobnou znalost zpracování seismogramů. Hlavní část předmětu se soustředí na řešení konkrétních praktických úloh, přičemž studenti v průběhu kurzu pracují jak s umělými, tak i s reálnými seismickými daty. Počet posluchačů je omezený a přednostně jsou přijímáni studenti řešící seismologicky orientovanou diplomovou práci.


Obsah:

 

část: Seismický signál jako vlnová funkce

1) Seismický signál jako funkce času

- Skládání vlnových funkcí (modelový příklad)

- Odvození konstant Fourierovy řady (modelový příklad)

2) Seismický signál jako funkce frekvence

- Fourierova transformace, určení amplitudového spektra jednoduchého modelového signálu

- Integrace a derivace modelového seismického signálu: posunutí, rychlost, zrychlení

- Spektrum reálných seismických dat

3) Tvar seismického signálu

- Výpočet zesílení z odezvy aparatury

- Útlum a jeho vliv na frekvenční charakteristiku signálu (modelový příklad)

- Spektrum zemětřesení a rohová frekvence (reálná data)

4) Digitalizace a filtrace

- Digitalizace dat a alias efekt (modelový příklad)

- Filtrace dat a nasazení času příchodu seismické fáze (reálná data)

 

část: Seismický paprsek

5) Dráha seismického paprsku

- Odhad vzdálenosti seismického jevu, výpočet v homogenním prostředí

- Sestrojení hodochron ve vrstevnatém modelu, výpočet epicentrální vzdálenosti z parametrických dat

6) Azimut a inklinace seismického paprsku

- Pohyb částic horninového kontinua a orientace paprsku (využití předzpracovaných reálných dat)

- Polarizační analýza P vln (modelový příklad)

 

část: Parametry zdroje seismického jevu

7) Lokace seismického jevu

- Lokace metodou kružnic

- Lokace Geigerovou metodou

8) Magnitudo

- Výpočet lokálního magnituda (modelový příklad)

- Výpočet magnituda teleseismických jevů z amplitud objemových vln (reálná data)

- Výpočet magnituda teleseismických jevů z amplitud povrchových vln (reálná data)

9) Seismický moment, energie a velikost porušené zóny

- Seismický moment a momentové magnitudo versus velikost porušené zóny (hrubé odhady pro vybraná světová zemětřesení)

- Seismický moment a spektrum (modelový příklad)

- Seismická energie (hrubé odhady pro vybraná světová zemětřesení)

10) Zdrojové mechanismy

- Odvození fokálního mechanismu – metoda prvních nasazení (modelový příklad)

- Odvození fokálního mechanismu – metoda prvních nasazení (reálná data)

- Sestrojení fokálního mechanismu (sestrojení grafu při znalosti parametrických dat)

 

část: Statistika seismických jevů

11) Statistika četnosti seismických jevů

- Magnitudo-četnostní graf

 

 


Kompletní materiály k přednáškám najdete v is.muni (předmět G7621; přístupné pouze pro zapsané studenty).


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info