Širokopásmové stanice

ÚFZ provozuje 4 širokopásmové stanice: Moravský Krumlov (KRUC), Moravský Beroun (MORC), Vranov (VRAC) a Velká Javořina (JAVC). Další nová širokopásmová stanice STAC u Slavonic zahájila měření v roce 2019. Tyto stanice jsou součástí České regionální seismické sítě a slouží také účelům rakouské seismologické služby. Stanice MORC je součástí globální monitorovací sítě projektu GEOFON. Stanice VRAC je součástí globální monitorovací sítě mezinárodní organizace CTBTO. Všechny stanice jsou online a jejich záznamy jsou volně přístupné.

JAVC

Velká Javořina

ve spolupráci s ZAMG Vídeň od roku 1995

MORC

Moravský Beroun

ve spolupráci s GFZ Potsdam a ZAMG Vídeň od roku 1994

KRUC

Moravský Krumlov

ve spolupráci s ZAMG Vídeň od roku 1995

VRAC

Vranov

součást globální monitorovací sítě CTBTO od roku 1996

STAC

Stálkov

součást České regionální seismické sítě od roku 2019