DEFORMACE V MIKROMĚŘÍTKU (Mikrotektonika)

Předmět G7631, vyučován v každém lichém roce
Vyučující: Petr Špaček (ÚFZ), Rostislav Melichar (ÚGV), Martin Chadima (Agico)

Jak číst a popsat mikrostrukturu deformované horniny a co z ní lze odvodit?

Podrobný pohled na plastickou, elastickou a křehkou deformaci minerálů a hornin a jejich mikrostrukturní projevy.

Právě připravujeme


Obsah:
Mechanismy plastické deformace ― Deformační mikrostruktury hornin ― Přednostní orientace krystalů v polykrystalickém agregátu ― Kvantitativní studium mikrostruktur ― Kinematické indikátory v hiorninách a na zlomech ― Konstrukce reologických profilů


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info