Regionální seismicita v České republice a ve střední Evropě

Česká republika leží v blízkosti kolizní zóny adriatické mikrodesky se stabilnější severní částí Evropy. Napětí přenášené z této oblasti na Český masiv způsobuje slabou seismickou aktivitu i v oblasti ČR a blízkém okolí. Studium těchto zemětřesení přináší základní informace o probíhající deformaci svrchní části zemské kůry, o možném budoucím výskytu silnějších zemětřesení a tedy o seismickém ohrožení v ČR.
ÚFZ pomocí dvaceti vlastních a několika desítek dalších permanentních stanic registruje a vyhodnocuje seismické jevy s ohniskem v ČR a přilehlých území okolních států. V rámci seismické služby úzce spolupracujeme s partnerskými agenturami v této oblasti a sestavujeme bulletiny a regionální katalogy seismických jevů.

Projekty: CzechGeo/EPOS LM2015079, CzechGeo/EPOS-Sci CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800, Sigma 2
Výzkum provádí: většina členů týmu ÚFZ, seismickou službu ÚFZ koordinuje Jana Pazdírková
Spolupráce: seismické služby GFÚ Praha, ZAMG Vídeň, SAV Bratislava, GFZ Potsdam, I. Prachař a další

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info