Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


RNDr. Zdeňka Sýkorová

seismolog

Vědecké zájmy:

Další aktivity:

Projekty:

e-mail:
Tel.: +420 549 49 1492


Publikace:

Špaček P., Štěpančíková P., Tábořík P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Bábek O., Švancara J., Valenta J. (2014): The Upper Morava Basin system - evolution, present-day geodynamics and first results of trenching. In: 15th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas. Karlov p. Pradědem, Nov 5-8 2014.  

Pazdírková J., Zedník J., Špaček P., Pecina V., Sýkorová Z., Krumlová H. (2013): Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 20, no. 1-2, 2013. 205-209.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Zvýšená seismická aktivita v epicentrální oblasti Lašťany (střední Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-180

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Výjimečné zemětřesení jv. od Poznaně (Polsko) zaznamenané 6.1.2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-183

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J. (2011): Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 39 (2011) 5/6. Berlin. 367-386.    link  PDF

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Švancara J., Pazdírková J. (2009): Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin. In: GeoDresden 2009: Geology of the Bohemian Massif, Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft fur Geowissenschaften, 3. 175.    PDF

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Havíř J. (2008): Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series, 2008, vol. 8, no. 2. 287-295.    PDF

Lenhardt W., Švancara J., Melichar P., Pazdírková J., Havíř J., Sýkorová Z. (2007): Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 4. 397-412.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2005, vol. 13, no. 1, 2006. Masarykova univerzita, Brno. 120-121.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif – New records in the period 2004-2005. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49-50.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) – Events recorded by broad-band stations operated by IPE. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 2006. Praha. 135-137.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ. In: Sborník 15.regionální konference "Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 2006, vol. 6, no. 2. 99-106.    PDF

Špaček P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Švancara J., Havíř J. (2006): Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica, 2006, vol. 50, no. 2. 233-258.   DOI: 10.1007/s11200-006-0014-z  PDF

Nehybka V., Hanžlová R., Švancara J., Otruba J., Vlach R., Boleloucký S., Sitta A., Sýkorová Z. (2005): Výzkum seismické aktvity v okolí JE Temelín. MS SUJB Praha, 2005. 27 stran.  

Hanžlová R., Pazdírková J., Sýkorová Z., Zachovalová K., Nehybka V. (2003): Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín. In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 2003, vol. 3, no. 2. 73-76.    PDF

Sýkorová Z., Špaček P., Pazdírková J., Švancara J. (2003): Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 2003, vol. 3, no. 2. 247-251.    PDF

Sýkorová Z., Švancara J., Pazdírková J., Špaček P., Hubatka F. (2002): Preliminary results of detailed seismological monitoring in Hrubý Jeseník. Geolines , 14. 89-91.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Skácelová Z., Sýkorová Z. (2001): Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. [Tectonic micro-earthquakes recorded in Moravia and Silesia in the year 2000]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 , 2001. Brno. 105-108.    PDF

Skácelová Z., Sýkorová Z., Havíř J. (1999): Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. [Localisation of weak micro-earthquakes near Jevíčko and Polička in 1998]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998 , vol. 6, no. 1, 1999. Brno. 156-157.  

Havíř J., Skácelová Z., Sýkorová Z. (1997): Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku. [Recent tectonic movements in southwestern part of the Nízký Jeseník Mts]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 1997. Brno. 6-7.    PDF  HTML