Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


RNDr. Jana Pazdírková

seismolog

Aktivity:

Projekty:

e-mail:
Tel.: +420 549 49 8590, 8591


Publikace:

Cecić I., Meurers R., Tertulliani A., Grünthal G., Kaiser D., Pazdírková J., Sović I. (2017): Potres 6. maja 1976 v Furlaniji – reevaluacija makroseizmičnih podatkov. In: Raziskave s področja geodezije in geofizike. 2016, zbornik del. Ljubljana, 2017. Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko.    link

Pazdírková J., Zedník J., Prachař I., Krumlová H., Zacherle P. (2015): Zemětřesení v Hostěradicích v červnu 2014. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 22, no. 1-2, 2015.   DOI: 10.5817/GVMS2015-1-2-61

Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Pazdírková J., Sedláček J. (2015): The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians' foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 104, 4, 963-990.   DOI: 10.1007/s00531-014-1121-7

Zedník J., Pazdírková J. (2014): Seismic activity in the Czech Republic in 2012. Studia geophysica et geodaetica, 2014, vol. 58, no. 2. 342-348.   DOI: 10.1007/s11200-013-1290-z  PDF

Špaček P., Štěpančíková P., Tábořík P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Bábek O., Švancara J., Valenta J. (2014): The Upper Morava Basin system - evolution, present-day geodynamics and first results of trenching. In: 15th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas. Karlov p. Pradědem, Nov 5-8 2014.  

Pazdírková J., Zedník J., Špaček P., Pecina V., Sýkorová Z., Krumlová H. (2013): Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 20, no. 1-2, 2013. 205-209.    link  PDF

Zedník J., Boušková A., Pazdírková J. (2013): Seismic activity in the Czech Republic in 2011. Studia geophysica et geodaetica, 2013, vol. 57, no. 3. 535-542.   DOI: 10.1007/s11200-013-0700-6  PDF

Zedník J., Pazdírková J. (2013): Seismic activity in the Czech Republic in 2010. Studia geophysica et geodaetica, 2013, vol. 57, no. 2. 332-337.   DOI: 10.1007/s11200-013-0200-8  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Zvýšená seismická aktivita v epicentrální oblasti Lašťany (střední Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-180

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Výjimečné zemětřesení jv. od Poznaně (Polsko) zaznamenané 6.1.2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-183

Pazdírková J., Hanžlová R. (2012): Seismological monitoring in the Czech Republic improved by CONA. Conrad Observatory Journal, 2011, vol. 2. ZAMG, Wien. 8-8.    PDF

Zedník J., Pazdírková J. (2012): Seismic activity in the Czech Republic in 2009. Studia geophysica et geodaetica, 2012, vol. 56, no. 1. 299-305.   DOI: 10.1007/s11200-012-9002-7  PDF

Špaček P., Prachař I., Valenta J., Štěpančíková P., Švancara J., Piskač J., Pazdírková J., Hanžlová R., Havíř J., Málek J. (2011): Quaternary activity of the Hluboká Fault. Final report on research project [online], http://www.ipe.muni.cz/hluboka_fault. Masaryk University Brno. 199pp + appendices.  

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J. (2011): Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 39 (2011) 5/6. Berlin. 367-386.    link  PDF

Zedník J., Pazdírková J. (2010): Seismic activity in the Czech Republic in 2008. Studia geophysica et geodaetica, 2010, vol. 54, no. 2. 333-338.   DOI: 10.1007/s11200-010-0018-6  PDF

Pazdírková J. (2009): Zemětřesení v Hradčovicích. Hradčovské listy, říjen 2009.    link  PDF

Zedník J., Pazdírková J. (2009): Seismic activity in the Czech Republic in 2007. Studia geophysica et geodaetica, 2009, vol. 53, no. 2. 269-274.   DOI: 10.1007/s11200-009-0017-7  PDF

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Švancara J., Pazdírková J. (2009): Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin. In: GeoDresden 2009: Geology of the Bohemian Massif, Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft fur Geowissenschaften, 3. 175.    PDF

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Havíř J. (2008): Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series, 2008, vol. 8, no. 2. 287-295.    PDF

Hanžlová R., Hudová Z., Málek J., Novotný O., Pazdírková J., Zedník J. (2007): Recent earthquakes in the Orlík reservoir region. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series, 2007, vol. 7, no. 2. 189-195.    PDF

Holub K., Rušajová J., Pazdírková J. (2007): Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK). Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series, 2007, vol. 7, no. 2. 83-90.    PDF

Kalenda P., Borovička J.., Spurný P., Pazdírková J. (2007): Seismic records of recent large fireballs in Czech Rep. Feb. 4th 2007. EMSC Special Earthquake Reports [online], http://www.emsc-csem.org/Earthquake/News/?year=2007. European-Mediterranean Seismological Center, 2007.    link  PDF

Lenhardt W., Švancara J., Melichar P., Pazdírková J., Havíř J., Sýkorová Z. (2007): Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 4. 397-412.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2005, vol. 13, no. 1, 2006. Masarykova univerzita, Brno. 120-121.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif – New records in the period 2004-2005. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49-50.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) – Events recorded by broad-band stations operated by IPE. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 2006. Praha. 135-137.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ. In: Sborník 15.regionální konference "Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 2006, vol. 6, no. 2. 99-106.    PDF

Špaček P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Švancara J., Havíř J. (2006): Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica, 2006, vol. 50, no. 2. 233-258.   DOI: 10.1007/s11200-006-0014-z  PDF

Zedník J., Plešinger A., Pazdírková J. (2004): Zemětřesení a seismologické observatoře. Čs. čas. fyz. , 54. 169-173.    PDF

Hanžlová R., Pazdírková J., Sýkorová Z., Zachovalová K., Nehybka V. (2003): Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín. In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 2003, vol. 3, no. 2. 73-76.    PDF

Sýkorová Z., Špaček P., Pazdírková J., Švancara J. (2003): Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 2003, vol. 3, no. 2. 247-251.    PDF

Sýkorová Z., Švancara J., Pazdírková J., Špaček P., Hubatka F. (2002): Preliminary results of detailed seismological monitoring in Hrubý Jeseník. Geolines , 14. 89-91.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Skácelová Z., Sýkorová Z. (2001): Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. [Tectonic micro-earthquakes recorded in Moravia and Silesia in the year 2000]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 , 2001. Brno. 105-108.    PDF

Havíř J., Pazdírková J. (1995): Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994). [Series of earthquakes from surroundings of Jevicko (January 1993) and tectonic tremors from the Nízký Jeseník Highland (November and December 1994)]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 1995. Brno. 110.    PDF