Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Mgr. Josef Havíř, Dr.

geolog, seismolog

Vědecké zájmy:

e-mail:
Tel.: +420 549 49 8598, 8591
WWW: osobní stránky


Publikace:

Havíř J. (2017): Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 24, no. 1-2, 2017.   DOI: 10.5817/GVMS2017-1-2-57  PDF

Havíř J. (2016): Variský vrásový systém odkrytý v lomu Podhůra (sv. okraj Českého masivu, kra Maleníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 23, no. 1-2, 2016.   DOI: 10.5817/GVMS2016-1-2-66

Havíř J. (2016): Nový severokorejský jaderný test a role stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího sýstému CTBTO. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 23, no. 1-2, 2016.   DOI: 10.5817/GVMS2016-1-2-97

Havíř J. (2013): Záznamy severokorejských jaderných explozí na seismické stanici VRAC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 20, no. 1-2, 2013.   DOI: 10.5817/GVMS2013-1-2-185

Havíř J. (2012): Relative reactivation potential analysis – a simple robust tool for seismotectonic studies in regions of low seismic activity (examples from the Bohemian massif, Czech Republic). In: GA ESC 2012, book of abstracts. August 19-24, Moscow. 352-353.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Zvýšená seismická aktivita v epicentrální oblasti Lašťany (střední Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-180

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z. (2012): Výjimečné zemětřesení jv. od Poznaně (Polsko) zaznamenané 6.1.2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 19, no. 1, 2012.   DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-183

Havíř J. (2011): Principal stress axes orientations in the NE part of the Bohemian Massif during cainozoic – present knowledge, difficulties and limits. In: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas, abstracts . Jugowice: 12th Czech-Polish Workshop, 20-22 October, 2011. 26.    PDF

Špaček P., Prachař I., Valenta J., Štěpančíková P., Švancara J., Piskač J., Pazdírková J., Hanžlová R., Havíř J., Málek J. (2011): Quaternary activity of the Hluboká Fault. Final report on research project [online], http://www.ipe.muni.cz/hluboka_fault. Masaryk University Brno. 199pp + appendices.  

Mitterbauer U., Havíř J., Švancara J., Melichar P., Lenhardt W. (2009): Enhancements of seismic detection capabilities resulting from the bilateral cooperation of the NDCs of Austria and Czech Republic. In: ISS 09 International scientific studies conference. Book of abstracts. CTBTO Preparatory Commission, Vienna, 10-12 June 2009. 101-102.    abstract  poster

Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Havíř J. (2008): Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series, 2008, vol. 8, no. 2. 287-295.    PDF

Švancara J., Havíř J., Conrad W. (2008): Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity. Studia geophysica et geodaetica, 2008, vol. 52, no. 4. 567-588.   DOI: 10.1007/s11200-008-0038-7  PDF

Lenhardt W., Švancara J., Melichar P., Pazdírková J., Havíř J., Sýkorová Z. (2007): Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 4. 397-412.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2005, vol. 13, no. 1, 2006. Masarykova univerzita, Brno. 120-121.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif – New records in the period 2004-2005. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49-50.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) – Events recorded by broad-band stations operated by IPE. Geolines, 2006, vol. 20. Institute of Geology, AV ČR, Praha. 49.    link  PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P. (2006): Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 2006. Praha. 135-137.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Sýkorová Z., Špaček P., Švancara J. (2006): Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ. In: Sborník 15.regionální konference "Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 2006, vol. 6, no. 2. 99-106.    PDF

Havíř J., Otava J. (2006): Rozpor tektoniky a sedimentace v překocených vrstvách? (příklad z kulmu). In: Sborník abstraktů, Moravskoslezské paleozoikum 2006. Brno. 14-15.  

Havíř J. (2006): Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stresses. Journal of the Czech Geological Society, 2006, vol. 50, no. 3-4. 133-142.    link  PDF

Otava J., Havíř J. (2006): Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata – A case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic). Geological Quarterly, 2006, vol. 50, no. 3. Warszawa. 391-394.    PDF

Špaček P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Švancara J., Havíř J. (2006): Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica, 2006, vol. 50, no. 2. 233-258.   DOI: 10.1007/s11200-006-0014-z  PDF

Havíř J., Otava J. (2005): Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. In: Sborník abstraktů, Moravskoslezské paleozoikum 2005. 13-14.  

Švancara J., Špaček P., Havíř J., Nehybka V., Tilšarová R. (2005): Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 08805, 2005.    PDF

Havíř J. (2004): Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region. Acta Geodyn. Geomater, 1, 3. 49-57.  

Havíř J. (2004): Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC – využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO. In: Sborník 13.regionální konference "Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 2004, vol. 4, no. 2. 105-113.    PDF

Havíř J., Otava J. (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. Scripta Fac. Sci. Univ. Masaryk. Brunensis , 31-32 (2001-2002), Geology. 99-106.  

Havíř J., Otava J., Petrová P., Švábenická L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská Brána). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003 , 2004. 18-23.    PDF

Havíř J., Bábek O., Otava J. (2004): Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003 , 2004. 46-50.    PDF

Havíř J., Špaček P. (2004): Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseniky region. Geolines , 17. 38-39.    link  link  PDF

Havíř J. (2003): Problems of stress analysis in the Nový Kostel area (W Bohemia): influence of various geometries of active faults. Geolines , 16. 42.    link  PDF

Havíř J., Stráník Z. (2003): Orientations of paleostresses in the Jurrasic limestones on the front of the western Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, south Moravia). Geologica Carpathica , 54, 6. 409-416.    PDF

Havíř J., Dvořák V., Otava J. (2003): Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002 , 2003. 48-51.    PDF

Havíř J., Švancara J., Otruba J. (2003): Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO. In: Sborník 12.regionální konference "Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů". Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava , řada stavební, 2003, vol. 3, no. 2. 77-84.    PDF

Havíř J. (2002): Orientation of joints in the Western Bohemia region, their role during post-variscan faulting. Geolines , 14. 33.    link  PDF

Havíř J. (2002): Recent tectonic activity in the area northwards of Sternberk (Nízký Jeseník Mts.) – Present knowledge. Acta Montana IRSM , Ser A, 20 (124). Praha. 97-104.  

Havíř J. (2002): Variscan and post-variscan paleostresses on the southeastern margin of the Nízký Jeseník region (Czech Republic). Geolines , 14. 33-34.    link  PDF

Havíř J. (2001): Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy. [Orientation of the principal paleostress axes in the southern part of the Pálava region]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 , 2001. Brno. 29-31.    PDF

Havíř J. (2001): Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) – An example of results affected by folding. Věst. Čes. geol. úst. , 76, 3. Praha. 169-177.    PDF

Havíř J. (2001): Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské Brány – Výsledky první etapy. [Study of orientation of the principal paleostress axes in the vicinity of the Moravian Gateway – Results of the first stage]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 , 2001. Brno. 44-46.    PDF

Havíř J., Pazdírková J., Skácelová Z., Sýkorová Z. (2001): Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. [Tectonic micro-earthquakes recorded in Moravia and Silesia in the year 2000]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 , 2001. Brno. 105-108.    PDF

Havíř J. (2000): Paleostress analysis in the region of Western Bohemia. Geolines , 10. Praha. 26.    link  PDF

Havíř J. (2000): Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia). Studia geophysica et geodaetica, 2000, vol. 44, no. 4. 522-536.   DOI: 10.1023/A:1021863617590  PDF

Havíř J. (2000): The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands. Věst. Ces. geol. úst. , 75, 1. Praha. 27-32.    PDF

Havíř J. (1999): Results of the simple stress analyses of micro-earthquake local mechanisms in the area of Western Bohemia. Geolines , 8. 28.    link  PDF

Havíř J. (1999): Orientace recentního napětí v epicentrální oblasti Nový Kostel (západní Čechy). In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech, regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava 27.-28. dubna 1999 : sborník referátů, 2. díl / editor: Zdeněk Kaláb. ISBN: 80-901850-8-8. Ústav geoniky AV ČR. 214-222.  

Havíř J. (1999): The fabric of the Culmian conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic. Geologica Sudetica , 32. Wroclaw. 1-11.    PDF

Skácelová Z., Havíř J. (1999): Earthquakes on the eastern margin of the Bohemian Massif recorded by the stations of the IPE Brno. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment , V. 2. (1998). Praha. 16-21.    PDF

Skácelová Z., Nehybka V., Havíř J. (1999): Seismicity in the area of Western Bohemia. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment , V. 2. (1998). Praha. 7-15.    PDF

Skácelová Z., Sýkorová Z., Havíř J. (1999): Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. [Localisation of weak micro-earthquakes near Jevíčko and Polička in 1998]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998 , vol. 6, no. 1, 1999. Brno. 156-157.  

Havíř J. (1998): Geometrická analýza neogenních štěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně. [Geometric analysis of the Neogene gravels at some sites in the central part of the Carpathian Foredeep]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997 , 1998. Brno. 26-28.    HTML

Havíř J. (1998): Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně). [Compressional brittle deformation in the Karpatian sediments near Nítkovice (central part of the Carpathian foredeep)]. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. , 83. Brno. 173-175.    PDF

Havíř J. (1998): Napěťové a deformační pole ve vybraných regionech východní části Českého masivu. [Stress and strain fields in the selected regions on the eastern margin of the Bohemian Massif]. MS, PhD-thesis, PřF MU. Brno.  

Havíř J. (1998): Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. , 25 (1995), Geology. Brno. 9-20.    link  PDF  HTML

Havíř J., Skácelová Z. (1998): Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997. [Tectonic micro-earthquake from Valašské Meziříčí]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997 , 1998. Brno. 100-102.    HTML

Skácelová Z., Skácel J., Havíř J. (1998): Nejnovější poznatky o seismicitě Moravy a Slezska. In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice, regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava 21.-22. dubna 1998, sborník referátů, 1. díl / editor Zdeněk Kaláb. ISBN: 80-901850-7-X. Ústav geoniky AV ČR. 40-48.    PDF

Havíř J. (1997): Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně. [Brittle deformation of the Jurassic limestones at the Stránská skála Hill in Brno]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996 , 1997. Brno. 28-29.    PDF  HTML

Havíř J. (1997): Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy. [Contribution to the knowledge of deformation of Permo-Carboniferous sediments of southern part of the Boskovice Furrow]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 1997. Brno. 56-57.    PDF

Havíř J. (1997): The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands). Věst. Čes. geol. úst. , 72, 2. Praha. 175-179.    PDF

Havíř J., Skácelová Z., Sýkorová Z. (1997): Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku. [Recent tectonic movements in southwestern part of the Nízký Jeseník Mts]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 1997. Brno. 6-7.    PDF  HTML

Skácelová D., Skácelová Z., Havíř J. (1997): Earthquakes in the northeastern part of the Bohemian Massif recorded by the MORC station during the period October 1994 – March 1995. Věst. Čes. geol. úst., 72, 1. Praha. 49-53.    PDF

Havíř J. (1996): Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku . [Orientation of Variscan main paleostress directions in the eastern part of the Nízký Jeseník Upland]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, 1996. Brno. 86-89.    PDF

Havíř J. (1996): Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 24 (1994), Geology. Brno. 3-7.    PDF

Havíř J. (1996): Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku. [Inner fabric of Culmian conglomerates of the eastern part of the Nízký Jeseník Upland]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, 1996. Brno. 90-92.    PDF

Havíř J., Skácelová Z. (1996): Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu. [Tectonic earthquakes at the eastern part of the Bohemian Massif]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, 1996. Brno. 4-8.    PDF

Havíř J. (1995): Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku. [Preliminary results of the strain and paleostress analyses in the eastern part of the Nízký Jeseník Highland]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 1995. Brno. 42-43.    PDF

Havíř J., Pazdírková J. (1995): Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994). [Series of earthquakes from surroundings of Jevicko (January 1993) and tectonic tremors from the Nízký Jeseník Highland (November and December 1994)]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 1995. Brno. 110.    PDF

Skácelová Z., Havíř J. (1995): Seismotektonická analýza. In: Sborník referátů mezinárodní vědecké konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě (12. - 17. 9. 1995), Sekce 3 – Geologie. Ostrava. 174-177.  

Havíř J. (1994): Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic. [Comparison of magnetometric and geometric methods of the strain analysis of the Culmian conglomerates near Hostěradice]. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 1994. Brno. 35-36.    PDF