Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


Aktuální lokalizace zemětřesení prováděné Ústavem fyziky Země:


Aktuální lokalizace zemětřesení prováděné jinými organizacemi:


Aktuální seismogramy ze stanic JAVC, KRUC, MORC, VRAC, ANAC, LIPC, MUVC, LOSC.

Informace o některých zajímavých zaregistrovaných jevech jsou v sekci Aktuality.

Pocítili jste zemětřesení? Prosíme Vás o laskavé vyplnění makroseismického dotazníku, který vyhodnocuje Geofyzikální ústav AV ČR.


3489. návštěvník