Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Zaměstnanci

Dne 1. 10. 2015 došlo u většiny zaměstnanců ke změně telefonních čísel z formátu 543423xxx na nový formát 549 49 xxxx.


Mgr. Petr Špaček, PhD.
ředitel ústavu


+420 549 49 1493
Doc. RNDr. Petr Firbas, CSc.

RNDr. Romana Hanžlová

+420 549 49 8590, 8591
Mgr. Josef Havíř, Dr.

+420 549 49 8598, 8591
Mgr. Hana Krumlová, Ph.D.

+420 549 49 8595, 8591
Mgr. Irena Mattušová

+420 549 49 8595, 8591
RNDr. Jana Pazdírková

+420 549 49 8590, 8591
RNDr. Zdeňka Sýkorová

+420 549 49 1492
Libor Vlach

+420 549 49 8592
Ing. Radim Vlach

+420 549 49 8594
Petr Vysloužil

+420 549 49 8593
Ing. RNDr. Pavel Zacherle

+420 549 49 8597



1633. visitor