Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Temelín     Seismologický informační display    


Temelín


Seismické monitorování lokality Jaderné elektrárny Temelín (ETE) je prováděno v souladu s bezpečnostními doporučeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Jeho účelem je zjištění případné seismické aktivity, která by mohla představovat ohrožení pro objekt jaderné elektrárny.

Seismické monitorování na lokalitě Temelín probíhá nepřetržitě od roku 1991. Jeho výsledky jsou pravidelně předávány Energetické společnosti ČEZ a.s. jako provozovateli elektrárny a byly také mnohokrát prezentovány např. při expertních misích MAAE, naposledy v únoru 2003 v Temelíně na misi zaměřené na stanovení seismického ohrožení Jaderné elektrárny Temelín a v březnu 2003 na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při jednáních s rakouskou stranou vyplývajících z tzv. melkského procesu. V souvislosti s tímto procesem byl rovněž zahájen provoz Seismologického informačního displeje pro Jadernou elektrárnu Temelín, na kterém jsou operativně umísťovány informace o silnějších zemětřeseních ze širšího okolí ETE a oblasti Alp, které by mohly mít vliv na lokalitu Temelín.

Expertní mise MAAE v roce 2003 akceptovala předložené závěry a doporučila provést modernizaci stávajícího zařízení sítě a pokračovat v monitorování. V letech 2004-2005 proběhla na síti Temelín zásadní modernizace financovaná v rámci projektu výzkumu a vývoje vypsaného SÚJB. Byla vybudována zcela nová telemetrická seismologická síť, která je od 1.1.2006 v plném provozu. Všech pět stanic nové sítě je osazeno seismickými aparaturami společnosti Reftek a seismickými senzory Geosig. Kontinuální seismologická data jsou on-line telemetricky přenášena do subcentra v Temelíně a dále do zpracovatelského centra na ÚFZ v Brně.


Paleoseismologický výzkum

Kromě monitorování současné mikroseismicity a studia záznamů o historických zemětřeseních se snažíme získávat informace o prehistorické aktivitě zlomů v oblasti elektrárny a případných paleoseismických událostech (prehistorických zemětřeseních). V letech 2009-2010 jsme prováděli detailní výzkum hlubockého zlomu, morfologicky výrazného okrajového zlomu Budějovické pánve v oblasti jižně od Temelína. Hlavním cílem výzkumu bylo posouzení kvartérní aktivity zlomu a jeho současného tektonického potenciálu a získání datového podkladu pro budoucí revizi regionálního seismického ohrožení. Odkazy na závěrečnou zprávu projektu (v angličtině) lze najít na této stránce.


2308. návštěvník