ReWaNuSaVýzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost

Research group for radioactive waste repository and nuclear safety


ReWaNuSa je společný projekt Ústavu geologických věd (ÚGV) a Ústavu fyziky Země (ÚFZ) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PřF MU) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt má dva hlavní cíle:

- posílit vědecké kompetence a kvality VaV pracovníků Ústavu geologických věd (ÚGV) a Ústavu fyziky Země (ÚFZ), kteří řeší geovědní a geoenvironmentální problematiku s důrazem na podzemní ukládání jaderného odpadu a dlouhodobou seismickou stabilitu území včetně základního i aplikovaného výzkumu,

- zvýšit úroveň vzdělání a potažmo profesní uplatnitelnosti absolventů z řad studentů PřF MU.

Klíčové aktivity:

KA1 Výzkum horninového prostředí pro podzemní ukládání látek a odpadů (ÚGV)

KA2 Výzkum dlouhodobé seismické stability vybraných lokalit ČR (ÚFZ)

KA3 Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti geovědního výzkumu


Projekt je řešen v období 1.7.2011 - 30.6.2014.


1402. návštěvník