Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Odkazy na další seismologické stránky


Česká republika
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Praha (GFÚ AV ČR)
Ústav geoniky Akademie věd ČR Ostrava (ÚGN AV ČR)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)
Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR Praha (ÚSMH AV ČR)
Slovensko Geofyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied (GFÚ SAV)
Rakousko Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
Německo
Seismological Central Observatory (SZGRF BGR)
Seismic Data Analysis Center (SDAC)
GEOFON data centre (GeoForschungsZentrum Potsdam, GFZ)
Itálie Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Švýcarsko Schweizerischer Erdbebendienst (SED)
Maďarsko Earthquake Research Institute (Georisk)
Polsko Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
Slovinsko Environmental Agency of the Republic of Slovenia (ARSO)
Rumunsko National Institute for Earth Physics (NIEP)
Francie Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS)
Velká Británie British Geological Survey (BGS)
USA National Earthquake Information Center (USGS - NEIC)
mezinárodní organizace
European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)
Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS)
International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI)
European Seismological Commission (ESC)
International Seismological Centre (ISC)
stránky s rychlou lokací posledních zemětřesení
RedPuma (SED)
EMSC - Real Time Seismicity
NEIC - Near Real Time Earthquake List
mnoho dalších odkazů Seismo Surfing the Internet for Earthquake Data2604. visitor