Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Ústav fyziky Země - terminálovna