Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Ústav fyziky Země - anténní systém pro přenos dat