Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 

Ústav fyziky ZeměÚstav fyziky Země (ÚFZ) je geovědním pracovištěm Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především monitorováním seismické aktivity v lokálním, regionálním i celosvětovém měřítku, seismotektonickou analýzou v regionu Českého masivu a jeho nejbližším okolí, regionální geofyzikou a strukturní geologií.

Ústav fyziky Země vznikl v roce 1992 transformací střediska Detailního seismického rajónování Geofyziky Brno s.p. Toto středisko bylo založeno v roce 1982 za účelem zpracování dat z monitorování lokality plánované jaderné elektrárny Severní Morava, kde byla v letech 1984-1987 provozována první  digitální síť seismických stanic v bývalém Československu. Získané zkušenosti byly později využity při monitorování lokalit Kecerovce, Jaslovské Bohunice  a dalších. Středisko začalo koncem 80. let budovat také širokopásmovou seismologickou stanici Vranov u Brna (VRAC), která je v současnosti zapojena do celosvětové sítě IMS CTBTO kontrolující zákaz zkoušek jaderných zbraní.

Po přechodu pod Masarykovu univerzitu ústav pokračuje v monitorování lokální i regionální seismicity. Od roku 1991 byly v provozu dvě lokální sítě; jedna z nich monitoruje seismickou aktivitu v okolí jaderné elektrárny Temelín, druhá lokální síť KRASNET sledovala naši seismicky nejaktivnější oblast v západních Čechách do 30.9.2008. V rámci účasti ÚFZ v mezinárodních projektech  byly na území Moravy vybudovány další širokopásmové stanice MORC, KRUC a JAVC. Pro monitorování seismické aktivity na severní Moravě zde byly instalovány další, převážně krátkoperiodické stanice.

ÚFZ úzce spolupracuje s mnoha českými i mezinárodními organizacemi. Je členem  European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a přidruženým členem Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS). Data ze stanic ÚFZ jsou poskytována do mezinárodních zpracovatelských center (EMSC, ISC, ORFEUS, GEOFON, NEIC) i jednotlivým národním institucím.

Kromě monitorování a vyhodnocování seismické aktivity se ÚFZ podílí také na aktivních seismických experimentech (CELEBRATION 2000, SLICE/SUDETES...), komplexních geofyzikálních interpretacích a studiu tektonického vývoje Českého masivu.


1047. návštěvník