Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Síť MONET     Seismicita     Publikace    

Seismicita severovýchodní části ČR

SEISMICKÁ SÍŤ MONET (MOravia NETwork)

MONET_stanice

Lokální síť seismických stanic MONET slouží k monitorování seismické aktivity oblasti severovýchodní části ČR, která je charakteristická výskytem silnějších historických zemětřesení, regionálně anomální úrovní mikroseismicity a dalšími projevy zvýšené geodynamické aktivity (zóna Nysa-Morava).

Zvýšená úroveň mikroseismicity zjištěná po instalaci prvních digitálních stanic v širším regionu (1983-1987) a zejména po vybudování první stálé stanice v r. 1994 vedla k postupnému rozšiřování a modernizaci monitorovací infrastruktury. Po dobu své existence tak síť MONET prošla různými fázemi s měnícím se počtem a uspořádáním dočasných a permanentních stanic. Poslední důležitá fáze modernizace probíhá od r. 2010 v rámci projektu velkých infrastruktur CzechGeo/EPOS.

Základní, vnitřní část sítě MONET v současné podobě tvoří 7 stanic na severní a střední Moravě provozovaných Ústavem fyziky Země MU Brno (ÚFZ) – jedná se o krátkoperiodické stanice MUVC, ANAC, LIPC, LOSC, SUPC a LUKC a širokopásmovou stanici MORC, jejíž provoz je spolufinancován partnerskými institucemi GFZ Potsdam a ZAMG Vídeň. Všechny tyto stanice jsou vybaveny citlivými seismometry umístěnými ve 2-5 m hlubokých šachticích a poskytují kontinuální záznamy s nízkou úrovní šumu, které jsou vzorkovány s frekvencí 200 Hz a poskytovány v reálném čase.

Od roku 2016 jsou pro účely projektu CzechGeo/EPOS k této síti přiřazeny i stanice KLOK, STEB a ZLHC Ústavu geoniky AVČR v Ostravě (ÚGN).

Záznamy stanic jsou přenášeny do datových center v Brně a Ostravě, odkud jsou dále sdíleny a souborně zpracovávány v ÚFZ s použitím dalších stanic tvořících vnější část virtuální sítě MONET+ – zejména stanic VRAC, KRUC, JAVC, DPC, OKC, KRLC, UPC, OSTC, CHVC, provozovaných institucemi ÚFZ, ÚGN, GFÚ a ÚSMH.

V současnosti tedy k monitorování využíváme záznamů celkem 19 stanic.Technické parametry stanic vnitřní části sítě MONET včetně dataless SEED najdete zde nebo v následující tabulce:

Podrobnější technické parametry seismických stanic ve formátu dataless SEED MONET_M1_v2_seed.zip .

Station (start of operation) instruments online eigenfreq. / per. samp. rate lon lat
ANAC Anenský vrch (2001) Sercel L-4 3D, Q330S + 1 Hz 200 Hz 17.3780 50.0738
LIPC Lipinka (2007) Sercel L-4 3D, Q330S + 1 Hz 200 Hz 17.0492 49.8438
LOSC Lošov (2010) Sercel L-4 3D, Q330S + 1 Hz 200 Hz 17.3717 49.6217
LUKC Luká (2010) Sercel L-4 3D, Q330S+ + 1 Hz 200 Hz 16.9742 49.6543
MORC Moravský Beroun (1994) STS-2, SS-1, Q330HR + 120 s (1 Hz) 100/200 Hz 17.5425 49.7768
MUVC Mutkov (1996) Sercel L-4 3D, Q330S + 1 Hz 200 Hz 17.2782 49.8002
SUPC Skalka u Prostějova (2012) Sercel L-4 3D, Q330S+ + 1 Hz 200 Hz 17.1720 49.3977
KLOK Klokočov Le-3D, Gaia 3 - 1 Hz 100 Hz 17.719349.7563
STEB Stěbořice Le-3D, Gaia 3 + 1 Hz 100 Hz 17.7722 49.9342
ZLHC Zlaté Hory SM-3, Q330 + 3 s 100 Hz, triggered 17.406350.2232

Aktuální digitální seismogramy získáte kliknutím na jméno stanice - MUVC, ANAC, LIPC a LOSC.


Kompletní záznamy stanic jsou ke stažení na datovém portálu projektu CzechGeo/EPOS.

Výsledky monitorování bude brzy možné nalézt v sekci SEISMICITA, kterou momentálně rozšiřujeme.


1612. návštěvník