Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Síť MONET     Seismicita     Publikace    

Seismicita severovýchodní části ČR

SEISMICITA

MONET_statistika

Od druhé poloviny 90. let bylo pomocí seismické sítě MONET detekováno více než 3000 přirozených mikrozemětřesení z této oblasti. Přibližně třetina z nich byla zaregistrována na dostatečném počtu stanic a lokalizována. Některé další slabé jevy je možné přiřadit k ohniskům silnějších lokalizovaných jevů pomocí vzájemné korelace seismogramů. Zemětřesení se vyskytují jednotlivě nebo v sekvencích, které mají často charakter krátkých seismických rojů. Většina epicentrálních oblastí je aktivována opakovaně po celou dobu měření a jejich distribuce naznačuje pokračující deformaci na známých zlomových systémech. Magnitudo instrumentálně lokalizovaných jevů se pohybuje v rozmezí -1,4 až 2,5.

Makroseismické projevy byly v době detailního monitorování zaznamenány pouze u nejsilnějších otřesů – například zemětřesení z ohniskové oblasti Alfrédka v r. 2012. Nicméně z dřívějších dob je v tomto regionu znám výskyt silnějších, mírně ničivých zemětřesení s intenzitou až I=7-8°, jejichž makroseismické účinky byly často pozorovány i ve značně vzdálených lokalitách.

Podobně jako v západních Čechách jsou i pro tuto oblast charakteristické také další regionálně anomální projevy mladé tektonické aktivity: kromě dlouhodobého poklesu na zlomech v sedimentačních pánvích Hornomoravského úvalu v období pliocénu až pozdního pleistocénu jsou to pliocenní a spodnokvartérní erupce alkalických vulkanitů v Nízkém Jeseníku a Rychlebských horách a současný zvýšený tok CO2 endogenního původu ve formě vývěrů uhličitých minerálních vod.

Přestože energie instrumentálně i historicky zaznamenaných zemětřesení není nijak velká, paleoseismické studie ukazují, že ještě v pozdním pleistocénu byly přinejmenším některé zlomy v regionu velmi aktivní. Sedimentární záznam pleistocenních pohybů na sz.-jv. orientovaném zlomu Kosíře v pánvi Hornomoravského úvalu dokládá minimální rychlost pohybu 0.1-0.3 mm/rok a indikuje možnost epizodické deformace zemského povrchu rupturou při silných zemětřeseních.
KATALOG ZEMĚTŘESENÍ

Epicentra zemětřesení lokalizovaných v letech 1996-2016 jsou uvedena v následující mapě. Kompletní katalog lze získat po zadání údajů ve formuláři pod mapou.

mapa2016

Katalog Vám bude zaslán na e-mailovou adresu po zadání údajů v tomto formuláři:


1307. návštěvník