Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Síť MONET     Seismicita     Publikace    

Seismicita severovýchodní části ČR

ÚVOD

CR_seism_detail

Rozsáhlá oblast na severovýchodě ČR a v přilehlé části Polska se vyznačuje zvýšenou geodynamickou aktivitou, probíhající přinejmenším od pliocénu do současnosti. V tomto regionu je znám historický výskyt silnějších, mírně ničivých zemětřesení s intenzitou až I=7-8°, jejichž makroseismické účinky byly často pozorovány i ve značně vzdálených lokalitách. Podrobným monitorováním v posledních dvou dekádách byl v území přibližně vymezeném městy Trutnov, Svitavy, Zlín, Ostrava a Kłodzko zjištěn dlouhodobě zvýšený výskyt slabých zemětřesení bez makroseismických projevů – tzv. mikroseismicita. Tuto oblast s rozlohou více než 13000 km2 označujeme také jako zónu Nysa-Morava. Kromě seismicity jsou pro oblast charakteristické i další regionálně anomální projevy pozdně kenozoické a recentní tektonické aktivity: dlouhodobé poklesové pohyby na zlomech v sedimentačních pánvích Hornomoravského úvalu v období pliocénu až pozdního pleistocénu, pliocenní a spodnokvartérní erupce alkalických vulkanitů v Nízkém Jeseníku a Rychlebských horách a současný zvýšený tok CO2 endogenního původu ve formě vývěrů uhličitých minerálních vod ve značné části oblasti.

Oblast je v současnosti detailně monitorována zejména lokální seismickou sítí MONET s pomocí dalších seismických stanic regionální seismologické sítě. Monitorovací infrastruktura je stále zdokonalována, od roku 2010 i s podporou projektu velkých infrastruktur CzechGeo/EPOS.

Bližší informace o monitorovací infrastruktuře najdete v sekci SÍŤ MONET.

Podrobnější výsledky monitorování s mapou ohnisek zemětřesení a odkazy na publikace najdete v sekci SEISMICITA. Na rok 2017 připravujeme i zveřejnění katalogu zemětřesení.

Na projektu za ÚFZ spolupracují Zdeňka Sýkorová, Jana Pazdírková, Petr Špaček, Pavel Zacherle a Lukáš Klozar.


3745. návštěvník