Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    
Stanice Luby Stanice Pocatky Stanice Jindrichovice Stanice Bernov Stanice Vackovec Subcentrum Zelena hora

Provoz sítě KRASNET byl ukončen 30.9.2008.Technické parametry sítě KRASNET

Seismická síť KRASNET je tvořena pěti digitálnímí třísložkovými seismickými stanicemi BERN, JIND, LUBY, POCA, VACK, a subcentrem. Stanice jsou rozmístěny tak, aby obklopovaly oblast nejsilnějších a nejčastějších otřesů, oblast Nového Kostela.

Přehled parametrů
Počet stanic 5 ( viz mapa níže )
Typ seismometru WDS 2 Hz, umístěn v 6m vrtu
Typ aparatrury Lennartz Electronic 5800
Vzorkovací frekvence 125 Hz
Režim sběru dat spouštěný (algoritmus STA/LTA a
koincidence v subcentru)
Formát dat ESSTF_2
Přenos dat telemetrie 430 MHz
Časový standard DCF
Sběr dat na disk PC v subcentru a automatický
přenos do ÚFZ Brno


Stanice

K měření zemětřesení jsou používány seismometry WDS s vlastní frekvencí 2 Hz. Registrační pásmo je 2-25 Hz. Seismometry jsou umístěny v zapaženém šestimetrovém vrtu ve speciálním kovovém pouzdře. Data jsou digitalizována aparaturou Lennartz Electronic 5800 s vzorkovací frekvencí 125 Hz. Aparatury jsou na všech měřících bodech umístěny v mobilní buňce. Zdrojem elektrického proudu jsou baterie a solární panely.

Mapa KRASNET
Seismologické stanice v oblasti západní Čechy - Vogtland

Subcentrum

Data z jednotlivých stanic jsou kontinuálně přenášena do subcentra. Subcentrum je umístěno na věži Českých radiokomunikací Zelená hora západně od Chebu. Sehrávání dat z jednotlivých stanic zajišťuje mixer LE 5800. Data jsou zde ukládána na disk počítače programem PDECOD. Komunikace mezi aparaturou Lennartz a počítačem je zajištěna kartou HP-IB BUS 488. Pro kontrolu počítače ukládajícího data je k němu připojen GSM modem Falcom.

Přenos dat

Přenos dat mezi stanicemi a subcentrem je realizován radiovými spoji na frekvenci 430 MHz. Pro detekci seismické události používají aparatury algoritmus STA/LTA. Pokud aparatura pomocí tohoto algoritmu detekuje seismický jev, je v přenášených datech nastaven tzv. trigger bit informující subcentrum o nastalém stavu. Pokud subcentrum zjistí výskyt seismické události na předepsaném počtu stanic (v současné době alespoň na třech), dojde k zaznamenání naměřeného úseku dat na disk počítače. Data jsou na disk ukládána programem PDECOD ve formátu ESSTF_2. Nastavené parametry algoritmu STA/LTA plně vyhovují registraci všech lokalizovatelných tektonických otřesů. Počítač v subcentru je připojen k internetu, síti CESNET, prostřednictvím Západočeské univerzity v Chebu. Spojení mezi subcentrem Zelená hora a Západočeskou univerzitou je zajištěno mikrovlnným spojem Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Po uložení seismického eventu je datový soubor automaticky zkopírován přes internet do Brna. Zde je automaticky převeden do formátu CSS 3.0 S4.


1335. návštěvník