Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    


KRASNET - subcentrum Zelená hora

Stručná charakteristika: Subcentrum Zelená hora je umístěno na věži Českých radiokomunikací západně od Chebu. Zařízení se skládá z pěti přijímačů a antén pro příjem rádiového signálu z jednotlivých měřících stanic, příjímače časového normálu DCF77, mixeru LE 5800, počítače (pod OS MS Windows) pro ukládání dat, počítače (pod OS Linux) pro přenos dat, registračního bubnu pro analogový signál a GSM modemu. Mixér provádí vyhodnocení signálu všech pěti stanic z hlediska výskytu jevu. Jevy, které jsou indikovány na předepsaném počtu stanic jsou uloženy na disk počítače. Uložené datové soubory jsou automaticky přenášeny do IPE Brno přes internet. Pro kontrolu provozu je připojen válcový zapisovač analogového signálu, monitorující tři vybrané stanice sítě. Pro kontrolu počítače ukládajícího data je připojen GSM modem Falcom.

Zeměpisná šířka:   50.070 N
Zeměpisná délka:   12.308 E
Nadmořská výška:   631 mVybaveni subcentra
Subcentrum - vybavení

Subcentrum - antény pro přenos dat
Subcentrum - antény pro přenos dat
Subcentrum site
Subcentrum Zelená hora (věž Českých radiokomunikací)

Vě
Věž Zelená hora