Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    


KRASNET - aparatura Lennartz Electronic 5800

Aparatura Lennartz
Lennartz Electronic 5800

Celá síť KRASNET je vybavena aparaturami Lennartz Electronic 5800. Na jednotlivých meřících bodech jsou umístěny encodery LE 5800. V subcentru Zelená hora jsou umístěny mixer a decoder LE 5800.