Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    


Geologická stavba oblasti sítě KRASNET

Zelezna Hurka
Lokalita Železná Hůrka - stratovulkán (kvartérní vulkanismus)

Zelezna Hurka
Lokalita Železná Hůrka - diskordantně uložené vrstvy tufů a tufitů