Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    


Geologická stavba oblasti sítě KRASNET

Olovi
Lokalita Kraslice - Oloví - lavice svorů Svatavského krystalinika