Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    


Bulletiny KRASNET

V tabulce jsou zveřejněny výsledky měření lokální sítě KRASNET od jejího vzniku v roce 1991 do ukončení provozu 30.9.2008.

Ve sloupci „roční bulletiny“ je uveden seznam lokalizací ve formátu pdf po jednotlivých letech. Lokalizovaná jsou jen dostatečně silná zemětřesení s kvalitním signálem minimálně na čtyřech stanicích. U slabých jevů je uvedeno pouze datum a čas příchodu signálu na stanici. Pro vzdálenější jevy mimo síť KRASNET není uvedena hloubka hypocentra ani přesnost určení času a souřadnic epicentra, protože přesnost lokalizace klesá se vzdáleností od centra sítě.

Ve sloupci „mapy epicenter“ jsou po jednotlivých letech graficky znázorněny všechny lokalizované jevy, obsažené v bulletinech.


Roční bulletiny Mapy epicenter
1991 mapa 1991
1992 mapa 1992
1993 mapa 1993
1994 mapa 1994
1995 mapa 1995
1996 mapa 1996
1997 mapa 1997
1998 mapa 1998
1999 mapa 1999
2000 mapa 2000
2001 mapa 2001
2002 mapa 2002
2003 mapa 2003
2004 mapa 2004
2005 mapa 2005
2006 mapa 2006
2007 mapa 2007
2008 mapa 2008


Pro bližší informace se obraťte na adresu:


906. návštěvník