Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


Dlouhé stráně


V roce 1996 byl schválen projekt "Seismologické monitorování vodní elektrárny Dlouhé stráně", který byl předložen v rámci programu italské vědeckotechnické pomoci zemím střední a východní Evropy. Italským partnerem při řešení projektu bylo špičkové seismologické pracoviště Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia v Římě.

V rámci projektu byla v okolí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně vybudována a provozována lokální seismologická síť pěti stanic, jejichž úkolem bylo jednak sledovat indukovanou seismicitu v oblasti vodního díla, jednak monitorovat přirozenou seismickou aktivitu tektonických zlomů v oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku.

Řešení projektu bylo ukončeno v lednu roku 2003 závěrečnou zprávou. Během monitorování v letech 2000-2002 byla seismologickou sítí Dlouhé stráně zaregistrována řada přirozených tektonických otřesů. Vzhledem k zajímavým výsledkům seismologického měření, ke kterým patří mimo jiné i výskyt tektonických jevů ve formě krátkých zemětřesných rojů, rozhodl se Ústav fyziky Země pokračovat v seismologickém monitorování oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku s redukovaným počtem stanic.


719. návštěvník