CzechGeo / EPOS

CzechGeo / EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře (seismické, GPS, magnetické, gravimetrické a geodynamické), zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Stálé observatoře jsou ve vybraných oblastech dlouhodobě významných pro základní výzkum doplněny lokálními stanicemi. Třetí úrovní systému jsou mobilní stanice, které slouží k opakovaným měřením na vybraných bodech nebo k terénním měřením, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů.

Návrh účelové podpory výzkumných infrastruktur českých geovědních ústavů byl schválen vládou České republiky rozhodnutím č. 208 ze dne 15. března 2010 (spolu s dalšími výzkumnými infrastrukturami). Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt CzechGeo je úzce svázán s evropským projektem 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System), zařazeným v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS. Přípravná fáze projektu EPOS začala 1.11.2010 a potrvá čtyři roky.


Ústav fyziky Země se do projektu CzechGeo/EPOS zapojil dvěma výzkumnými infrastrukturami:

Širokopásmové seismické observatoře ÚFZ - JAVC, KRUC, MORC a VRAC - jsou součástí České regionální seismické sítě.

Seismicita střední a severní Moravy je monitorována lokální sítí seismických stanic MONET.

Data z těchto seismických stanic budou v reálném čase dostupná na datovém portálu CzechGeo.1400. návštěvník