Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Síť IMS     Stanice VRAC     Smlouva CTBT     Popis projektu     Bulletiny     Publikace    

Mezinárodní monitorovací systém CTBTO
(International Monitoring System CTBTO)

Systém slouží k verifikaci dodržování Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO). Sestává ze čtyř druhů sítí (plánovaný stav):

Globální seismická síť se skládá ze 170 stanic (50 primárních - primary stations, 120 pomocných - auxiliary stations). Úkolem primárních stanic je detekovat seismické jevy, úkolem pomocných stanic je dodat data nutná k lokalizaci detekovaných jevů. Seismologické stanice musí splňovat předem definovaná technická kritéria, jejichž dodržení je kontrolováno v rámci tzv. certifikačního procesu. Stanice VRAC provozovaná Ústavem fyziky Země je pomocnou stanicí Mezinárodního monitorovacího systému s kódovým označením AS26.

ims

Stanice Mezinárodního monitorovacího systému: modré čtverečky - primární seismické stanice, červené trojúhelníky - pomocné seismické stanice, modrá kolečka - T-stanice (hydroakustické stanice), červená kolečka - hydrofony (hydroakustické stanice), žluté šestiúhelníky - infrazvukové stanice, zelené kosočtverce - radionuklidové stanice