Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


Zemětřesení Polná na Šumavě 3. 12. 2018


V pondělí 3. 12. 2018 ve 14:32 hodin středoevropského času zaregistrovaly seismologické stanice zemětřesení s ohniskem mezi Polnou na Šumavě a Horní Planou. Podrobnější informace o otřesu najdete zde nebo na našem facebooku.

I když toto zemětřesení bylo velmi slabé, mohlo být pocítěno lidmi v nejbližším okolí ohniska. Mohlo se projevovat nejen otřesem nebo zachvěním, ale také ranou, duněním nebo jiným akustickým efektem. Prosíme obyvatele, kteří zemětřesení zaznamenali, o vyplnění makroseismického dotazníku na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik.

Údaje z dotazníků jsou pro nás velmi cenné, protože poskytují jiné informace než přístroje.

Děkujeme.


44. návštěvník