Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


Zemětřesení Novobystřicko 19. 3. 2015


Dne 19. 3. 2015 ve 20:21 hodin středoevropského času zaregistrovaly seismologické stanice zemětřesení s ohniskem v Rakousku u obce Haugschlag, asi 3 km západně od Nové Bystřice. Podrobnější informace o otřesu najdete zde.

Zemětřesení bylo pocítěno lidmi v okolí ohniska, mohlo být pocítěno i na území ČR. Mohlo se projevovat nejen otřesem nebo zachvěním, ale také ranou, duněním nebo jiným akustickým efektem. Prosíme obyvatele, kteří zemětřesení zaznamenali, o vyplnění makroseismického dotazníku na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik.

Údaje z dotazníků jsou pro nás velmi cenné, protože poskytují jiné informace než přístroje.

Děkujeme.


505. návštěvník