Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


Mezinárodní rok planety Země

planeta Zeme logo Rok 2008 byl vyhlášen plenárním zasedáním Spojených národů Mezinárodním rokem planety Země. Cílem této celosvětové akce je ukázat nové a fascinující metody, kterými mohou vědy o Zemi pomoci příštím generacím se vyrovnat s výzvou zajistit bezpečnější a prosperující společnost. Podrobnější informace o projektu a aktivitách v České republice lze nalézt na stránkách www.rokplanetyzeme.cz.