Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


ACORN - tíhová mapa

tíhová mapa
© Švancara et al. 2004


Barevně stínovaná mapa izolinií Bouguerových tíhových anomálií, Bouguerova redukční hustota je 2,67 g/cm3. Epicentra zemětřesení jsou za období od 8.5.1267 do 31.3.2004.