Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


ACORN - projekce epicenter do geologické mapy

geologie s epicentry
© Havíř et al. 2004


Zemětřesení v oblasti Českého masivu a alpsko-karpatského regionu. Epicentra zemětřesení v období let 1267-2000 jsou zakreslena v geologické mapě. Mapa byla sestavena ve spolupráci Centrálního ústavu pro meteorologii a geodynamiku  ve Vídni (ZAMG) a Ústavu fyziky Země v Brně (září 2000).