Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


ACORN - magnetometrická mapa

magnetometrická mapa
© Švancara et al. 2004


Barevně stínovaná mapa izolinií úplného magnetického pole. Jde o kompilaci výsledků různých leteckých a pozemních průzkumů přepočítaných na společnou nadmořskou výšku 1600 m n. m. Epicentra zemětřesení jsou za období od 8.5.1267 do 31.3.2004.