Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


ACORN - mapa Linsserových indikací

mapa Linsserových indikací


Topografická mapa se stínovaným reliéfem, odvozeno podle digitálního výškového modelu TOPO 3D Geologické služby USA. Polohy hustotních kontaktů v hloubce 4 km (černě) a 8 km (modře) byly odvozeny Linsserovou filtrací z mapy Bouguerových tíhových anomálií.
Epicentra zemětřesení jsou za období od 8.5.1267 do 31.3.2004.

Hlavní editor mapy: J. Švancara (ÚFZ Brno). Katalog zemětřesení sestavili: W. A. Lenhardt (ZAMG Vídeň) a J. Pazdírková (ÚFZ Brno).