Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
     


ACORN

(Alpine Carpathian On-line Research Network)

V rámci projektů ACORN I, II a III byla realizována vědecko-technická spolupráce Ústavu fyziky Země s Ústředním ústavem pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG) ve Vídni při digitální registraci zemětřesení v oblasti Českého masivu, Východních Alp a Západních Karpat. Odpovědným řešitelem projektů ACORN byl Doc. Dr. W. A. Lenhardt z ZAMG Vídeň.


ACORN

Vymezení území projektů ACORN (47°30’ až 49°50’ severní šířky a 13°00’ až 19°00’ východní délky)ACORN I  (období 1995-1997)

vybudování infrastruktury umožňující simultánní zpracování seismologických dat v ZAMG Vídeň a ÚFZ v Brně

zpřesnění lokalizace tektonických zemětřesení v Českém masivu a ve Vídeňské pánvi

analýza amplitud seismických vln vyvolaných francouzskými jadernými testy na atolu Mururoa

registrace a lokalizace řady důlních otřesů v ČR, Polsku a Německu

ACORN II  (období 1998-2000)

integrace stanice MORC u Moravského Berouna na severní Moravě a stanice MOA u Mollnu v Horním Rakousku do telemetrické sítě seismologických stanic

analýza více než 3000 údajů o historických zemětřeseních v zájmovém území a sestavení revidovaného katalogu zemětřesení pro období 1267-2000

sestavení mapy epicenter pro zájmové území projektů ACORN, tj. 47°30’ až 49°50’ severní šířky a 13°00’ až 19°00’ východní délky
          projekce epicenter do geologické mapy

ACORN III  (období 2002-2004)

dokončení katalogu zemětřesení pro zájmové území ACORN pro období 1267-2004
          mapa epicenter na topografickém podkladě (období 1267-2004)
          mapa epicenter na topografickém podkladě (období 2002-2004)

integrace dalších seismologických stanic

kompilace českých a rakouských geofyzikálních dat do jednotného systému, který umožňuje posouzení rozsahu a dosahu poruchových zón
          tíhová mapa
          magnetometrická mapa

výpočet poloh Linsserových indikací hustotních kontaktů v zájmovém území
          mapa Linsserových indikací

zhotovení mapy území projektů ACORN s vyznačením zlomových systémů, které jsou považovány za výrazné z hlediska recentní seismotektonické aktivity oblasti
          mapa hlavních zlomových systémů


1401. návštěvník